تصویر برای مدرس حامد سنجری

حامد سنجری

رئیس مرکز نظارت بر امنیت اطلاعات بازار سرمایه (سازمان بورس) 

سوابق تحصیلی:

  • کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات، دانشگاه مهر البرز
  • کارشناسی مهندسی سخت افزار، علامه طبرسی
  • کاردانی برق قدرت، دانشگاه سمنان

سوابق کاری:

  • رئیس مرکز نظارت بر امنیت اطلاعات بازار سرمایه (سازمان بورس) بهمن 98 تاکنون
  • کارشناس مسئول مرکز نظارت بر امنیت اطلاعات بازار سرمایه (سازمان بورس) آبان 92 تا بهمن 98
  • کارشناس مسئول اداره امنیت اطلاعات شرکت راه آهن بهمن 87 تا آبان 92
  • کارشناس امنیت اطلاعات شرکت آشنا ایمن (پروژه نگهداری مرکز داده کارت هوشمند سوخت) خرداد 86 تا بهمن 87
  • مشاور پروژه ISMS پتروشیمی مارون
  • مشاور پروژه ISMS آموزش پرورش بندرعباس

 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 09053581528

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام