تصویر برای مدرس سید آتین نراقی

سید آتین نراقی

کارشناسی ارشد MBA مالی از دانشگاه صنعتی شریف، دارنده مدرک CFA Level III

سوابق تحصیلی:

  • کارشناسی ارشد MBA مالی از دانشگاه صنعتی شریف
  • کارشناسی مهندسی نفت از دانشگاه امیرکبیر

مدارک حرفه‌ای:

  • CFA Level III

سوابق کاری:

  • مدیر سابق تولید شرکت کاله
  • مهندسی فروش سابق شرکت ذوب آهن اصفهان

سوابق آموزشی:

  • مدرس دوره‌های آموزشی تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی، گزارشگری مالی، قوانین و مقررات و اخلاق حرفه ای از دروس آزمون CFA سطح یک در مرکز مالی ایران
  • مدرس دوره‌های آموزشی مشتقه و سرمایه گذاری‌های جایگزین از دروس آزمون CFA در گروه مالی آریانا

 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 09053581528

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام