تصویر برای مدرس سینا سروی

سینا سروی

دانشجوی دکترای مدیریت مالی وتحلیل‌گر بازارها‌ی مالی

سوابق تحصیلی:
دانشجوی دکترای مدیریت مالی
کارشناسی ارشد مدیریت مالی
کارشناسی مدیریت مالی

سوابق کاری:
تحلیل‌گر کوانت سبدگردان فارابی
تحلیل‌گر کوانت شرکت ‌آمریکایی تن‌سرف
مسئول اسبق واحد سرمایه‌گذاری و تحقیق و توسعه مالی شرکت دانش بنیان رمزینکس

 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 02162843000

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام