تصویر برای مدرس مهدی فرازمند

مهدی فرازمند

دکتری مدیریت مالی از دانشگاه تهران، مدیرعامل شرکت مشاور سرمایه‌گذاری فایتنک

سوابق تحصیلی:

 • دکتری مدیریت مالی از دانشگاه تهران
 • کارشناسی ارشد مدیریت مالی از دانشگاه امام صادق
 • کارشناسی مدیریت مالی از دانشگاه امام صادق

سوابق کاری:

 • مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت مشاور سرمایه گذاری فایتنک
 • مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت مشاورسرمایه گذاری امین آفاق
 • عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری الماس حکمت ایرانیان(هلدینگ پول و سرمایه بنیاد تعاون وزارت دفاع(
 • عضو هیات مدیره شرکت ماداکتو استیل کرد(بورسی- فماک)
 • عضو هیات مدیره شرکت بین المللی دارویی سپید طب نیا
 • عضو هیات مدیره شرکت استارتاپی پایشگران سالمت )آزمایش آنالین(
 • عضو کمیته سرمایه گذاری صندوق جسورانه فنابا(صندوق بازنشستگی کشوری(
 • عضو کمیته سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری خصوصی نوآور
 • مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری باهر
 • عضو هیات مدیره شرکت تأمین سرمایه امین
 • مدیر خدمات مالی و ارزش گذاری شرکت تأمین سرمایه امین
 • مدیر سرمایه گذاری هلدینگ بین الملل بانک ملت

همه ی دوره های مدرس

 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 02162843000

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام