تصویر برای مدرس پیمان ترحمی

پیمان ترحمی


دارویی از دانشگاه لینشوپینگ سوئد
مدیر بازاریابی و فروش شرکت داروسازی کاسپین تامین 
مدیرعامل شرکت دارویی آترا
مدیرعامل شرکت داروسازی کاسپین تامین
مدیرعامل شرکت داروسازی خوارزمی

 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 02162843000

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام