تصویر برای مدرس هانیه آتش روز

هانیه آتش روز

دکترای مهندسی مالی و مدیریت ریسک ،مدیر سرمایه گذاری صندوق های کارگزاری بانک صنعت و معدن

سوابق تحصیلی:

  • دکترای مهندسی مالی و مدیریت ریسک از دانشگاه تهران
  • کارشناسی ارشد مهندسی مالی و مدیریت ریسک از دانشگاه تهران 

سوابق حرفه ای:

  • مدیر سرمایه گذاری صندوق های کارگزاری بانک صنعت و معدن
  • مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی

همه ی دوره های مدرس

 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 09053581528

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام