holding date : 2023/09/11
1 Sessions 3 Hours

Free

Lecturers

وبینار آشنایی با انواع صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس ها

from 2023/09/11 to 2023/09/12 دوشنبه   16 الی 19

Type : In person-Online
Duration : 3 Hours
وبینار آشنایی با انواع صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس ها

«مرکز مالی ایران با همکاری کارگزاری بانک صنعت و معدن برگزار خواهد کرد»


« این دوره به صورت رایگان برگزار میگردد. »

مدرس :

خانم هانیه آتش روز 

طول دوره ساعت :

3 ساعت

روز های بر گزاری :

دوشنبه

20 شهریور ماه 

ساعت بر گزاری :

  16 الی 19

Comments about course


 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 02162843000

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام