تصویر برای مدرس بهروز رضوی

بهروز رضوی

دکتری حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور، کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد واحد مشهد، پژوهشگر و مدیر پروژه تحلیل داده و داده کاری، مدیر مالی شرکت تولیدی و خدماتی

دکتری حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور
کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد واحد مشهد
پژوهشگر و مدیر پروژه تحلیل داده و داده کاری
مدیر مالی شرکت تولیدی و خدماتی

 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 09053581528

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام