Picture for instructor مجتبی نقدی

مجتبی نقدی

معاون تامین مالی هلدینگ مس سرچشمه 

 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 02162843000

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام