Picture for instructor دکتر فراهانی

دکتر فراهانی

کارشناسی ارشد مهندسی مالی/   pharma MBA ،  معاونت مالی و اقتصادی شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین

کارشناسی ارشد مهندسی مالی/   pharma MBA

معاونت مالی و اقتصادی شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین
مدیر مالی شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین
ریاست هیات مدیره شرکت داروسازی ابوریحان
معاونت مالی و پشتیبانی داروسازی روژین
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

all courses of this master

Registration
Picture of دوره آموزشی تحلیل مالی صنعت دارو

دوره آموزشی تحلیل مالی صنعت دارو

holding date : 2023/12/13
1 Sessions
40 Hours

 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 02162843000

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام