تصویر برای مدرس دکتر فراهانی

دکتر فراهانی

کارشناسی ارشد مهندسی مالی/   pharma MBA ،  معاونت مالی و اقتصادی شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین

کارشناسی ارشد مهندسی مالی/   pharma MBA

معاونت مالی و اقتصادی شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین
مدیر مالی شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین
ریاست هیات مدیره شرکت داروسازی ابوریحان
معاونت مالی و پشتیبانی داروسازی روژین
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

همه ی دوره های مدرس

برگزار شد
تصویر دوره آموزشی تحلیل مالی صنعت دارو

دوره آموزشی تحلیل مالی صنعت دارو

تاریخ برگزاری : 1402/11/26
10 جلسه
40 ساعت

 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 09053581528

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام