تصویر برای مدرس دکتر عبدالله نژاد

دکتر عبدالله نژاد

دکترای داروسازی،  مدیر کنترل کیفیت شرکت داروسازی تهران شیمی  

دکترای داروسازی

مدیر کنترل کیفیت شرکت داروسازی تهران شیمی
مدیر کنترل کیفیت و معاونت کارخانه شرکت داروسازی لقمان
مدیر کارخانه شرکت داروسازی البرز زاگرس

همه ی دوره های مدرس

برگزار شد
تصویر دوره آموزشی تولید و زنجیره تامین دارو

دوره آموزشی تولید و زنجیره تامین دارو

تاریخ برگزاری : 1402/10/20
10 جلسه
42 ساعت

 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 09053581528

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام