تصویر برای مدرس علیرضا زمانی

علیرضا زمانی

ارشد مدیریت مالی ، معامله گر بازار های مالی

 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 09053581528

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام