تصویر برای مدرس  حمیدرضا ملائي

حمیدرضا ملائي

دکتری مدیریت صنعتی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 09053581528

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام