تصویر برای مدرس ایمان قهاری

ایمان قهاری

مهندسی مکانیک حرارت و سیالات از دانشگاه شهید رجایی، مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت انرژی پاک

سوابق تحصیلی:

  • مهندسی مکانیک حرارت و سیالات از دانشگاه شهید رجایی
  • کاردانی مکانیک تاسیسات حرارتی نیروگاه‌ها

سوابق کاری:

  • مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت انرژی پاک
  • نایب رئیس هیئت مدیره شرکت مدیریت تولید برق نیروگاه شریعتی مشهد

همه ی دوره های مدرس

برگزار شد
تصویر اولین دوره جامع آموزشی تحلیل صنعت و تجارت برق

اولین دوره جامع آموزشی تحلیل صنعت و تجارت برق

تاریخ برگزاری : 1400/06/03
56 ساعت

 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 02162843000

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام