تصویر برای مدرس مرضیه خلیلی

مرضیه خلیلی

دانشجویی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، مشاور حقوقی شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید

دانشجویی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری دانشگاه تهران

مشاوره حقوقی شرکت تامین سرمایه کیمیا

مدیریامور حقوقی و تطبیق فرابورس ایران 

مشاور حقوقی شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید

 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 02162843000

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام