تصویر برای مدرس سعید حیدر‌اولاد

سعید حیدر‌اولاد

حسابرس موسسه حسابرسي سامان پندار

سوابق تحصیلی:

  • کارشناسی حسابداری 

سوابق کاری:

  • سرپرست حسابرس موسسه حسابرسي سامان پندار

همه ی دوره های مدرس

 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 09053581528

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام