تصویر برای مدرس علی سعیدی

علی سعیدی

دکتری مدیریت مالی از دانشگاه آزاد اسلامی، نایب رئیس هیئت مدیره و معاون نظارت بر نهادهای مالی سابق سازمان بورس و اوراق بهادار

سوابق تحصیلی:

  • دکتری مدیریت مالی از دانشگاه آزاد اسلامی
  • کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت مالی از دانشگاه امام صادق(ع)
  • کارشناسی معارف اسلامی و مدیریت مالی از دانشگاه امام صادق(ع)

سوابق کاری:

  • نایب رئیس هیئت مدیره و معاون نظارت بر نهادهای مالی سابق، سازمان بورس و اوراق بهادار
  • عضوهیئت مدیره و معاون اجرایی سابق، سازمان بورس و اوراق بهادار
  • مدیر سابق پژوهش و مطالعات اسلامی، سازمان بورس و اوراق بهادار

 

 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 02162843000

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام