تصویر برای مدرس مهدی باقری

مهدی باقری

سرپرست آموزش و امور نمایندگان مرکز مالی ایران

سوابق تحصیلی:

  • کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت بازرگانی
  • دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی 

سوابق کاری:

  • سرپرست آموزش و امور نمایندگان مرکز مالی ایران
  • کارشناس شرکت توسعه سازان اندیشه های ناب آوین
  • کارشناس رصد و تحلیل داده
  • کارشناس پروژه پژوهشکده حکمت

 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 02162843000

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام