تصویر برای دسته بندی سمیه محمدی

سمیه محمدی

MBA بازار سرمایه، کارشناس مسئول توسعه فناوری‌های نوین شرکت سپرده‌گذاری مرکزی

سوابق تحصیلی:

  • MBA بازار سرمایه

سوابق کاری:

  • کارشناس مسئول توسعه فناوری‌های نوین شرکت سپرده گذاری مرکزی