تصویر برای مدرس علیرضا تقی زاده

علیرضا تقی زاده

مدیر توسعه بازار کارگزاری بانک سامان

سوابق تحصیلی:

  • مدیریت بورس از علمی کاربردی تحقیقات صنعتی ایران
  • دوره یکساله، MBA دانشگاه تهران

سوابق کاری:

  • مدیر داخلی  داده گستر روناک ایرانیان
  • مدیر امور بین الملل  تجارت عطر غدیر
  • مدیر اجرایی  ارتباط پویای راسپین
  • مدیر اجرایی راهکار مهریاسان

همه ی دوره های مدرس

برگزار شد
تصویر اولین دوره جامع بازاریابی در بازار سرمایه

اولین دوره جامع بازاریابی در بازار سرمایه

تاریخ برگزاری : 2022/12/10
12 جلسه
44 ساعت