تصویر برای مدرس اولیسا پرپچکو

اولیسا پرپچکو

عضو هیئت اروپایی شورای استانداردهای ارزش گذاری بین المللی (IVSC)

 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 02162843000

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام