تصویر برای مدرس بهروز باقری

بهروز باقری

دکتری حسابداری از دانشگاه علامه طباطبایی کارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه تهران نماینده سازمان امور مالیاتی در هیات های حل اختلاف مالیاتی در اداره کل امور مالیاتی  رئیس گروه اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ سازمان امور مالیاتی کشور

دکتری حسابداری از دانشگاه علامه طباطبایی

کارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه تهران

نماینده سازمان امور مالیاتی در هیات های حل اختلاف مالیاتی در اداره کل امور مالیاتی 

رئیس گروه اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ سازمان امور مالیاتی کشور

رئیس گروه سیاست های و قوانین و مقررات مالیاتی دفتر پژوهش و برنامه ریزی سازمان امور مالیاتی کشور

 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 02162843000

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام