تصویر برای مدرس مجید پیره

مجید پیره

 دبیر و مسئول دبیرخانه کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار

سوابق تحصیلی:

  • کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت مالی از دانشگاه امام صادق(ع)
  • کارشناسی معارف اسلامی و مدیریت مالی از دانشگاه امام صادق(ع)

سوابق کاری:

  • دبیر و مسئول دبیرخانه کمیته تخصصی فقهی، سازمان بورس و اوراق بهادار

 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 09053581528

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام