تصویر برای مدرس محمد صالحی فر

محمد صالحی فر

دکتری تخصصی مدیریت مالی از دانشگاه آزاد اسلامی، معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس انرژی ایران

سوابق تحصیلی:

  • دکتری تخصصی مدیریت مالی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
  • کارشناسی ارشد مدیریت مالی از دانشگاه علامه طباطبایی
  • کارشناسی حسابداری از دانشگاه صنعت نفت

سوابق کاری:

  • معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس انرژی ایران
  • مسئول مبارزه با پولشویی بورس انرژی ایران
  • سرپرست حسابرسی داخلی بورس انرژی ایران

سوابق آموزشی:

  • استاد مدعو دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

همه ی دوره های مدرس

برگزار شد
تصویر قیمت گذاری نفت و فراورده های نفتی

قیمت گذاری نفت و فراورده های نفتی

تاریخ برگزاری : 1399/09/19
برگزار شد
تصویر آشنایی با ساز و کار معاملاتی بورس انرژی

آشنایی با ساز و کار معاملاتی بورس انرژی

تاریخ برگزاری : 1399/06/12

 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 09053581528

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام