holding date : 2020/11/25
4 Hours

Free

Lecturers

دوره آموزشی آشنایی با ساز و کار معاملاتی بورس انرژی

from 2020/11/25 to 2020/11/25

Type : In person-Online
Duration : 4 Hours
دوره آموزشی آشنایی با ساز و کار معاملاتی بورس انرژی

مدرس :

آقای محمد صالحی فر

طول دوره ساعت :

4 ساعت

روز های بر گزاری :

چهارشنبه

5 آذر ماه

ساعت بر گزاری :

16 تا 20


Comments about course


 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 02162843000

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام