تاریخ برگزاری : 1399/09/19

رایگان

فهرست اساتید این دوره

قیمت گذاری نفت و فراورده های نفتی

از 1399/09/19 تا 1399/09/19

نوع دوره : حضوری-آنلاین
تعداد ساعات آموزش : 0 میلی ثانیه
قیمت گذاری نفت و فراورده های نفتی

مدرس :

آقای محمد صالحی فر

طول دوره ساعت :

3 ساعت

روز های بر گزاری :

چهارشنبه

19 آذر ماه 

ساعت بر گزاری :

16 تا 19


ضمیمه ها

نظرات درباره دوره


 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 09053581528

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام