تاریخ برگزاری : 1399/06/19

رایگان

فهرست اساتید این دوره

قیمت گذاری نفت و فرآورده های نفتی ( مقدماتی )

از 1399/06/19 تا 1399/06/19

نوع دوره : حضوری-آنلاین
تعداد ساعات آموزش : 0 میلی ثانیه
قیمت گذاری نفت و فرآورده های نفتی ( مقدماتی )

مدرس :

آقای محمد صالحی فر

طول دوره ساعت :

3 ساعت

روز های بر گزاری :

چهارشنبه

19 شهریور

ساعت بر گزاری :

16 تا 19

امتیاز تمدید گواهینامه های حرفه ای :

سطح های الف و ب :

3 امتیاز

سطح های ج :

2 امتیاز


نظرات درباره دوره


 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 02162843000

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام