تصویر برای دسته بندی سید علی مدنی زاده

سید علی مدنی زاده

دکتری اقتصاد از دانشگاه شیکاگو، مدیر گروه مدلسازی پژوهشکده پولی و بانکی

سوابق تحصیلی:

  • دکتری اقتصاد از دانشگاه شیکاگو
  • کارشناسی ارشد مهندسی محاسبات و ریاضیات از دانشگاه استنفورد
  • کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه صنعتی شریف
  • کارشناسی مهندسی برق از دانشگاه صنعتی شریف

سوابق کاری:

  • مدیر گروه مدلسازی پژوهشکده پولی و بانکی
  • استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
  • عضو هیئت مدیره موسسه حامی علوم انسانی
  • مشاور معاونت اقتصادی سازمان برنامه و بودجه

همه ی دوره های مدرس

تصویر اقتصاد کلان

اقتصاد کلان

غیرحضوری
25 جلسه
36 ساعت
15,800,000 ریال
خرید