25 Sessions 36 Hours

15,800,000 Rial

Certificate
Lecturers

Macroeconomics


Type : Online
Duration : 36 Hours
Macroeconomics

«با همکاری موسسه آموزش عالی آزاد آتیه ایرانیان»

معرفی بسته آموزشی:

عملکرد موفقیت‌آمیز اقتصاد مدرن به مشارکت شهروندانی با سواد اقتصادی بالا بستگی دارد. یک شهروند با سواد از نظر اقتصادی، باید بتواند مشکلات را شناسایی کند، اطلاعات مربوطه را جمع آوری کند، هزینه‌ها و مزایا را بسنجد و مشوق‌ها و انگیزه‌ها را تجزیه و تحلیل کرده و از میان آن‌ها انتخاب کند. شرکت‌کنندگان با گذراندن این دوره می‌توانند مفاهیم اساسی اقتصادی را درک و استفاده کنند؛ آمار عمده اقتصاد کلان را تفسیر کنند و توضیح دهند که چگونه می‌توان از سیاست‌های پولی و مالی برای ثبات اقتصاد استفاده کرد.

هدف این دوره نشان دادن نحوه تفکر یک اقتصاددان و چگونگی استفاده از این سیستم تحلیلی برای پاسخگویی به مسائل روز است. این نوع تفکر نه تنها برای حل و درک مسائل اقتصادی، بلکه برای سایر مسائل مهم انسانی و هر فعالیتی که بعد از این دوره در زندگی انجام می‌دهید راهگشا خواهد بود.

Comments about course