تصویر برای مدرس علی مقدسی راد

علی مقدسی راد


مدیرعامل شرکت پخش هجرت
معاون مالی و عضو موظف هیات مدیره شرکت توزیع داروپخش 
معاون مالی و عضو هیات مدیره شرکت داروسازی اکسیر

 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 09053581528

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام