تصویر برای مدرس عرفان فکری

عرفان فکری


همه ی دوره های مدرس

برگزار شد
تصویر وبینار فهم و تحلیل صورت‌های مالی

وبینار فهم و تحلیل صورت‌های مالی

تاریخ برگزاری : 1403/01/26
1 جلسه
2 ساعت
برگزار شد
تصویر وبینار مدل های ارزشگذاری شرکت ها

وبینار مدل های ارزشگذاری شرکت ها

تاریخ برگزاری : 1403/02/30
1 جلسه
1 ساعت

 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 09053581528

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام