تصویر برای مدرس امیرعباس امامی

امیرعباس امامی

دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مالی و سرمایه گذاری داریک

سوابق تحصیلی:

  • دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
  • مهندسی صنایع از دانشگاه تهران

سوابق کاری:

  • رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مالی و سرمایه گذاری داریک
  • مدیر و پژوهشگر در گروه مالی مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف

 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 09053581528

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام