تصویر برای مدرس علی سوخته سرایی

علی سوخته سرایی

دکتری اقتصاد از دانشگاه واحد علوم و تحقیقات تهران ، مدیریت حسابرسی داخل و ارزیابی عملکرد کارکنان

سوابق تحصیلی:

  • دکتری اقتصاد گرایش پول و بین الملل از دانشگاه واحد علوم و تحقیقات تهران
  • کارشناسي ارشد اقتصاد گزایش برنامه ریزی و تحلیل سیستم اقتصادی از دانشگاه واحد علوم و تحقیقات تهران 

سوابق کاری:

  • مدیریت حسابرسی داخلی و ارزیابی عملکرد کارکنان
  • رئیس گروه مشاغل مالی (بانک، بیمه و بورس ) وزارت اقتصاد ( مرکز اطلاعات مالی)
  • کارشناس اقتصادی تحلیل صورت های مالی وزارت اقتصاد
  • کارشناس سیاست های پولی و مالی وزارت اقتصاد
  • کارشناس فنی صنعت بیمه وزارت اقتصاد
  • کارشناس فنی صنعت بیمه شرکت بیمه ایران

 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 09053581528

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام