تصویر برای مدرس حامد همتی

حامد همتی


همه ی دوره های مدرس

برگزار شد
تصویر تحلیل بنیادی جامع ومقدمه ای بر ارزشگذاری سهام

تحلیل بنیادی جامع ومقدمه ای بر ارزشگذاری سهام

تاریخ برگزاری : 1401/07/03
8 جلسه
24 ساعت

 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 09053581528

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام