تصویر برای مدرس علیرضا قاسمی

علیرضا قاسمی

  دکتری حسابداری از دانشگاه آتاتورک استانبول ترکیه،  عضو انجمن حسابداران خبره ومدیران مالی ایران،  عضو انجمن حسابرسی فناوری اطلاعات ترکیه ودارای گواهینامه cisaاز ترکیه

دکتری حسابداری از دانشگاه آتاتورک استانبول ترکیه
عضو انجمن حسابداران خبره ومدیران مالی ایران
عضو انجمن حسابرسی فناوری اطلاعات ترکیه ودارای گواهینامه cisaاز ترکیه
گواهینامه حرفه ای ciaحسابرس داخلی خبره از کشور ترکیه و آمریکا
دارای گواهینامه مدیریت ریسک خبرهcrm ومدیرمالی خبرهcfoومالیات مشاغل خبره catj از انجمن حسابداران خبره ایران

همه ی دوره های مدرس

برگزار شد
تصویر وبینار گواهینامه حرفه ای CISA: صلاحیت، آزمون و بازار کار

وبینار گواهینامه حرفه ای CISA: صلاحیت، آزمون و بازار کار

تاریخ برگزاری : 1402/11/23
1 جلسه
1 ساعت

 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 02162843000

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام