تصویر برای مدرس علی حبیب‌نیا

علی حبیب‌نیا

دکتری آمار و اقتصاد از مدرسه اقتصادی لندن (LSE)، استاد اقتصاد داده‌های بزرگ در دانشگاه ویرجینیاتک آمریکا

سوابق تحصیلی:

  • دکتری آمار و اقتصاد از مدرسه اقتصادی لندن (LSE)
  • کارشناسی ارشد مالی از مدرسه کسب و کار کاس (Cass Business School)
  • کارشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه تهران
  • کارشناسی اقتصاد از دانشگاه تهران

سوابق کاری:

  • استاد اقتصاد داده‌های بزرگ در دانشگاه ویرجینیاتک آمریکا
  • استاد مدل‌سازی کمی و تحلیل داده در دانشگاه ویرجینیاتک آمریکا
  • متخصص در مباحث یادگیری ماشینی، تحلیل سری‌های زمانی، پیش‌بینی، سیستم‌های غیرخطی

 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 09053581528

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام