تصویر برای مدرس علی حبیب‌نیا

علی حبیب‌نیا

دکتری آمار و اقتصاد از مدرسه اقتصادی لندن (LSE)، استاد اقتصاد داده‌های بزرگ در دانشگاه ویرجینیاتک آمریکا

سوابق تحصیلی:

  • دکتری آمار و اقتصاد از مدرسه اقتصادی لندن (LSE)
  • کارشناسی ارشد مالی از مدرسه کسب و کار کاس (Cass Business School)
  • کارشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه تهران
  • کارشناسی اقتصاد از دانشگاه تهران

سوابق کاری:

  • استاد اقتصاد داده‌های بزرگ در دانشگاه ویرجینیاتک آمریکا
  • استاد مدل‌سازی کمی و تحلیل داده در دانشگاه ویرجینیاتک آمریکا
  • متخصص در مباحث یادگیری ماشینی، تحلیل سری‌های زمانی، پیش‌بینی، سیستم‌های غیرخطی

همه ی دوره های مدرس

برگزار شد
تصویر اولین دوره آموزشی یادگیری ماشینی (machine learning)

اولین دوره آموزشی یادگیری ماشینی (machine learning)

تاریخ برگزاری : 2021/05/01
24 ساعت
برگزار شد
تصویر سومین دوره آموزشی معاملات الگوریتمی با پایتون

سومین دوره آموزشی معاملات الگوریتمی با پایتون

تاریخ برگزاری : 2021/08/02
24 ساعت