تصویر برای مدرس حسین بریهی

حسین بریهی

کارشناس ارشد توسعه بازار آیکو

سوابق تحصیلی:

  • کارشناسی ارشد مدیریت مالی از دانشگاه امام صادق (ع)

سوابق کاری:

  • مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان (آیکو)
  • هم بنیانگذار و مدیر بازاریابی استارتاپ همساز
  • مدیر مالی کاشف طوبی

همه ی دوره های مدرس

برگزار شد
تصویر اولین دوره جامع بازاریابی در بازار سرمایه

اولین دوره جامع بازاریابی در بازار سرمایه

تاریخ برگزاری : 2022/12/10
12 جلسه
44 ساعت