تصویر برای مدرس عرفان هودی

عرفان هودی

مدیر عملیات شرکت مدیریت دارایی بازار سرمایه ، MBA بازار سرمایه

همه ی دوره های مدرس

برگزار شد
تصویر آشنایی با ابزارهای تامین مالی از طریق بازار سرمایه

آشنایی با ابزارهای تامین مالی از طریق بازار سرمایه

تاریخ برگزاری : 1402/03/28
2 جلسه
4 ساعت

 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 02162843000

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام