تصویر برای مدرس بهمن صالحی

بهمن صالحی

کارشناسی ارشد مالی از دانشگاه شهید بهشتی، دارنده مدرک CFA Level II، دارنده مدرک FRM

سوابق تحصیلی:

  • کارشناسی ارشد مالی از دانشگاه شهید بهشتی
  • کارشناسی علوم کامپیوتر از دانشگاه صنعتی شریف

مدارک حرفه‌ای:

  • CFA Level II
  • FRM

سوابق کاری:

  • معاونت مهندسی مالی، تامین سرمایه کاردان
  • توسعه دهنده کمی، تامین سرمایه کاردان

 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 02162843000

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام