تصویر برای مدرس محمدرضا سحری

محمدرضا سحری

دکتری حسابداری و مدیریت مالی،  مدیر حسابرسی داخلی شرکت توزیع داروپخش

دکتری حسابداری و مدیریت مالی

مدیر حسابرسی داخلی شرکت توزیع داروپخش
معاون مالی و عضو هیات مدیره شرکت پخش هجرت
معاون مالی اقتصادی شرکت توزیع داروپخش
عضو هیات مدیره شرکت آنتی بیوتیک سازی ایران

همه ی دوره های مدرس

برگزار شد
تصویر دوره آموزشی تحلیل مالی صنعت دارو

دوره آموزشی تحلیل مالی صنعت دارو

تاریخ برگزاری : 1402/11/26
10 جلسه
40 ساعت

 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 02162843000

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام