محمدرضا قاسمی

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی از دانشگاه علامه طباطبایی مدیر تحلیل کارگزاری مبین سرمایه تعداد دوره های ارائه شده: 1 دوره

سوابق تحصیلی:

  • کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی از دانشگاه علامه طباطبایی
  • کارشناسی مدیریت مالی از دانشگاه علامه طباطبایی

سوابق کاری:

  • مدیرتحلیل کارگزاری مبین سرمایه
  • تحلیلگر فاندامنتال در بازار سرمایه

تمامی دوره های این استاد

تصویر دومین دوره جامع آموزشی تحلیل صنایع

دومین دوره جامع آموزشی تحلیل صنایع

در حال برگزاری
100 ساعت
59,990,000 ریال
1400/10/18