Picture for instructor حامد صادقی

حامد صادقی

مدرس و مشاور سرمایه‌گذاری در کارگزاری مفید ، کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

all courses of this master

Ended
Picture of آشنایی با بازار سرمایه

آشنایی با بازار سرمایه

holding date : 2023/06/13
2 Hours

 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 02162843000

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام