تصویر برای مدرس علی بیگ زاده

علی بیگ زاده

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره گروه مالی شهر

همه ی دوره های مدرس

در حال ثبت‌نام
تصویر اولین کارگاه آموزشی مرور روش های افزایش سرمایه

اولین کارگاه آموزشی مرور روش های افزایش سرمایه

تاریخ برگزاری : 1403/04/21
1 جلسه
7 ساعت

 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 09053581528

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام