تصویر برای مدرس مصطفی قاسم پور

مصطفی قاسم پور

معاون توسعه بازار کارگزاری تدبیرگران فردا، دکترای مدیریت مالی دانشگاه علوم  و تحقیقات تهران

معاون توسعه بازار کارگزاری تدبیرگران فردا
دکترای مدیریت مالی دانشگاه علوم  و تحقیقات تهران

همه ی دوره های مدرس

برگزار شد
تصویر وبینار مفاهیم پیشرفته در بازار اختیار معامله سهام

وبینار مفاهیم پیشرفته در بازار اختیار معامله سهام

تاریخ برگزاری : 1402/12/08
1 جلسه
1 ساعت

 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 02162843000

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام