تصویر برای مدرس مهری راعی جدیدی

مهری راعی جدیدی

دکتري اقتصاد كشاورزی،اقتصاد منابع طبیعی از دانشگاه تبریز ؛ مدرس مدعو دانشگاه پیام نور مركز تبریز

سوابق کاری:

مدرس مدعو دانشگاه پیام نور مركز تبریز

مشاور اقتصادی كشاورزی بنیاد تعاون زندانیان استان گلستان

همه ی دوره های مدرس

در حال برگزاری
تصویر پنجمین دوره صفر تا صد نرم افزار اکسل ;  سطح مقدماتی

پنجمین دوره صفر تا صد نرم افزار اکسل ; سطح مقدماتی

تاریخ برگزاری : 1403/05/01
6 جلسه
18 ساعت

 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 20 - 22110518 (021)

واتساپ: 09912707933

مشاوره رایگان

مشاوره دوره‌های سازمانی