تصویر برای مدرس شاهین احمدی

شاهین احمدی

دکتری مهندسی مالی  ، مدیر عامل کارگزاری نماد شاهدان

سوابق تحصیلی :
دکتری مهندسی مالی 
کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه عالمه طباطبایی 

مدارک و گواهینامه های حرفه ای :
 تحلیلگری بازار سرمایه 
 اصول بازار سرمایه 
معامله گری اوراق تامین مالی، معامله گری بورس کالا، معامله گری ابزار مشتقه، معامله گری بورس انرژی

سوابق کاری :
مدیر عامل کارگزاری نماد شاهدان
مدیر سرمایه گذاری شرکت بیمه اتکایی ایران معین
مدیر عملیات مشاوره سرمایه گذاری کارگزاری صباتامین 

همه ی دوره های مدرس

تصویر وبینار سواد مالی و سرمایه گذاری

وبینار سواد مالی و سرمایه گذاری

تاریخ برگزاری : 1403/01/29
2 جلسه
4 ساعت

 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 02162843000

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام