تصویر برای مدرس مهدی منوچهری

مهدی منوچهری

CFA Charterholder  ، مدیر سرمایه گذاری تامین سرمایه دماوند

مدرک تحصیلی :

کارشناسی ارشد مالی (مهندسی مالی و مدیریت ریسک ) ، دانشگاه تهران 

سوابق کاری :

مدیر سرمایه گذاری تامین سرمایه دماوند
مدیر ارشد  سرمایه گذاری کارگزاری بانک ملی

 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 02162843000

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام