16 Sessions 18 Hours
12,500,000 ریال
Certificate

Preparation course for securities portfolio management exam


Type : Online
Duration : 18 Hours
Preparation course for securities portfolio management exam

«شما می‌توانید جلسه اول را به صورت رایگان مشاهده کنید.»

معرفی بسته آموزشی:

برای ورودی حرفه‌ای و هدفمند به مشاغل بازار سرمایه مدارک حرفه‌ای مختلفی وجود دارند که یکی از آن‌ها مدرک مدیریت سبد اوراق بهادار است. یکی از برجسته‌ترین جایگاه‌های شغلی در بازارهای مالی مدیریت سبد یا سبدگردانی است که تنها افرادی که به صورت حرفه‌ای و تخصصی مسیر کسب گواهینامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه را طی کرده‌اند؛ می‌توانند به آن دست پیدا کنند. در این دوره آموزشی، اساتید متبحر و متخصص مرکز مالی ایران با روش‌های نوین آموزشی و همچنین متناسب با شیوه‌ی برگزاری آزمون‌ مدیریت سبد اوراق بهادار در سازمان بورس، دانش‌پذیران را جهت شرکت در این آزمون آماده می‌کنند.

"داشتن مدارک اصول بازار سرمایه و تحلیلگری بازار سرمایه جهت شرکت در آزمون مدیریت سبد اوراق بهادار الزامیست."


Comments about course