info@ifc.ir   021-62843000

تحلیل بنیادی


توضیحات

معرفی بسته آموزشی:

تحلیل بنیادی، روشی برای تحلیل سهام یا اوراق بهادار از طریق محاسبه ارزش ذاتی آن است. این تحلیل با مطالعه تمامی موارد تأثیرگذار بر ارزش، نظیر وضعیت مالی، مدیریت شرکت، صنعت و شرایط اقتصادی کلان انجام می‌شود. هدف اصلی این تحلیل‌، کشف ارزش واقعی دارایی برای مقایسه با قیمت فعلی و در نهایت تصمیم‌گیری سرمایه‌گذار برای خرید یا فروش سهم و اوراق بهادار است. همچنین باید توجه داشته باشیم که استفاده از این مهارت، در کنار دیگر مهارت‌های تحلیلی منجر به داشتن یک معامله درست و کم نقص می‌شود. اگر تحلیل بنیادی درستی از یک دارایی داشته باشیم؛ به ندرت گرفتار ضررهای بلندمدت می‌شویم و می‌توانیم سرمایه‌گذاری درست و سود آوری را داشته باشیم.

تعداد جلسات:

12 جلسه

طول دوره:

10 ساعت

سرفصل‌ها

 • مقدمه تحلیل بنیادی
 • آشنایی با صورت‌های مالی
 • تحلیل اقتصاد کلان
 • ارزش زمانی پول
 • خالص ارزش
 • اختیار واقعی
 • ارزشگذاری نسبی
 • پیش بینی سود
 • روش ارزشگذاری جریان نقدی تنزیل شده (DDM)

جلسات

مخاطبین

 • تمام افرادی که قصد ورودی تخصصی و جدی به بازار سرمایه را دارند.
 • دانشجویان علاقه‌مند به بازار سرمایه
 • پرسنل نهادهای پولی و مالی

مدرسین

تصویر برای دسته بندی سید فرهنگ حسینی
سید فرهنگ حسینی

 دکتری مدیریت مالی گرایش بیمه از دانشگاه تهران 

عضوهیئت مدیره و مدیرعامل گروه صنعتی  و معدنی امیر 

سید فرهنگ حسینی

 دکتری مدیریت مالی گرایش بیمه از دانشگاه تهران 

عضوهیئت مدیره و مدیرعامل گروه صنعتی  و معدنی امیر 


دوره‌های پیش نیاز: