داده کاوی صورت‌های مالی جهت ارزیابی اقلام هشدارآمیز در صورت‌های مالی


نوع دوره: غیرحضوری تعداد ساعات آموزش: 0 ساعت
داده کاوی صورت‌های مالی جهت ارزیابی اقلام هشدارآمیز در صورت‌های مالی

«شما می‌توانید جلسه اول را به صورت رایگان مشاهده کنید.»

معرفی بسته آموزشی:

با توجه به اهمیت بیان صادقانه و اعتبار صورت‌های مالی به منظور افزایش اطمینان‌بخشی سرمایه‌گذاران، واکاوی صورت‌های مالی به منظور مشخص شدن اقلام هشدارآمیز ضروری می‌باشد. در این دوره آموزشی در سه حوزه تحلیل حسابداری، تحلیل حسابرسی و تحلیل مدیریتی به ارزیابی صورت‌های مالی خواهیم پرداخت. به منظور پیش‌بینی صورت‌های مالی آتی، تخصیص اعتبار بانک‌ها به مشتریان، مشارکت در سرمایه‌گذاری می‌توان از محتوای آموزشی این دوره بهره‌مند گردید.

تعداد جلسات:

3 جلسه

طول دوره:

10 ساعت